Wtorek - Piątek: 9:00 - 16:00
Niedziela: 14:00 - 18:00

Muzeum Regionalne w Słupcy
ul. Warszawska 53
62-400 Słupca  
telefon: : 63 275 26 40

Partnerzy
Wydarzenia > aktualności
XVII Odpustowe Spotkanie przeszło do historii

Dziękujemy naszym stałym wystawcom, artystom, rękodzielnikom którzy nie zważając na trudy zawsze do nas docierają , żeby  wspólnie z wszystkimi świętować , w dniu patrona fary i naszego miasta Św.Wawrzyńca.  Dziękujemy pięknie  mieszkańcom Słupcy i  naszym gościom , którzy tak licznie przybyli na spotkanie przy muzeum.  Są z nami już od 17 lat. Wieczorem piękny koncert organowy w nasze j farze, która wypełniła się melomanami zakończył  tegoroczne wawrzynkowo –odpustowe świętowanie.  Każdy miał dla siebie magiczną godzinę z muzyką organową  i  śpiewem,  który  wibrował aż po sklepienia .Dziękujemy artystom Magdalenie Kozakiewicz i Jarosławowi Tarnawskiemu  za te wzruszenia.
Bardzo dziękujemy Pani Prezes  Lidii Dobersztyn i Bankowi Spółdzielczemu  w Słupcy  za wsparcie finansowe dla pokazu bicia monety. Od wielu lat w ten sposób nasz bank umożliwia wybicie  jedynej w swoim rodzaju odpustowej monety z wizerunkiem patrona św. Wawrzyńca. 
Pan Paweł Koniński ma serce wielkie jak św. Wawrzyniec , którym w tym roku był, obdarował nas znowu chlebem, smalec wytopił  ZAZ z pysznej słoninki od pp. Staśkiewiczów z Ksawerowa, odpustowe fanty otrzymaliśmy od : Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego UM,   firmy Foto Express,Izabelli i  Janusza Wiśniewskich, Macieja Fiszera. Dziękujemy za pomoc organizacyjną   p. Dorocie Maleszce i jej pracownikom  z Referatu Dobrego Porządku UM, kolegom z MDK- za nagłośnienie Krzysztofowi Rybickiemu, Krzysztofowi Herianowi i Maciejowi Śmiechowskiemu ,Cukierni Renkiel  oczywiście za pyszne ciastka wawrzynkowe, Darkowi Dolacie za  obsługę stoiska z chlebem i ogórkami , Mieczysławowi Urbaniakowi z garniec miodu,  Zuzi  za straż przy  dybach ,  Magdzie Kosmalskiej ( za przypilnowanie naszych fantów odpustowych i pomoc przy koncercie organowym), Kamilowi Świątkowi  - jak co roku za  jego nieocenioną  pomoc organizacyjną  przy koncercie  organowym , Starostwu Powiatowemu ( - H. Kuźniakowi i panu Władkowi  za namioty ),księdzu dziekanowi Tomaszowi Rysiowi  za   życzliwość i po koncertowe spotkanie , Dominice Czerniak za projekt  plakatu.   
Zapraszamy za rok

DSC01552_1

Przemysł II i Św.Wawrzyniec

DSC01642_1 Kapela "Goralska Hora"

DSC01627_1

Zakuta w dyby, udręczona, sprawczyni zamieszania odpustowego.