Wtorek - Piątek: 9:00 - 16:00
Niedziela: 14:00 - 18:00

Muzeum Regionalne w Słupcy
ul. Warszawska 53
62-400 Słupca  
telefon: : 63 275 26 40

Partnerzy
O muzeum

Muzeum Regionalne w Słupcy ponownie otwarte dla zwiedzających indywidualnie z dniem 11 maja 2021r. w obowiązującym nadal reżimie sanitarnym .

Prosimy o przestrzeganie następujących zasad zwiedzania:

- wejście tylko głównymi drzwiami (kontakt przez domofon)
zwiedzanie w maseczce, po uprzedniej dezynfekcji rąk, z zachowaniem
wymaganej odległości, w godzinach otwarcia muzeum
- udostępnia się aktualne ekspozycje tylko dla indywidualnego odbiorcy
- jednorazowo w przestrzeni muzealnej może przebywać maksymalnie do 5 osób,
- bez oprowadzania przez pracownika merytorycznego
- podczas zwiedzania prosimy o niedotykanie eksponatów, gablot, ani innych
powierzchni
- możliwość zakupu znaczka turystycznego Muzeum Regionalne w Słupcy , Fara Słupecka
(w cenie 8 zł) i innych wydawnictw muzealnych  m.in.Dziennik G. Harmacińskiej-Nyczki,Słupca
1940r. ; Akrostychy z okazji 730 rocznicy lokacji miasta i inne
( płatne gotówką najlepiej pełną
odliczoną kwotą).

- zapraszamy do odwiedzania naszej strony i FB
www.muzeumslupca.pl
www.facebook.com/muzeumslupca

tel. kontaktowy z biurem: 63 2752640


Uwaga: nadal pozostaje zawieszona możliwość zwiedzania grupowego oraz
organizowania wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych z udziałem grup.

 .................................................................................................................................................

Wystawy stałe:
Pradzieje Słupcy i okolic (wystawa archeologiczna z makietą grodziska z okresu kultury łużyckiej)
Nie -codzienność - tradycja i kultura dawnej wieś wielkopolskiej (zbiory etnograficzne i rzemiosło)
 Na zewnątrz :
lapidarium z zachowanymi fragmentami macew (nagrobków żydowskich) poch. ze zniszczonego przez hitlerowców cmentarza żydowskiego w 1942r.
(Nie ) z tej ziemi -wystawa plenerowa .
Sylwetki 12 osób związanych ze Słupcą w różnych okresach  jej dziejów. Przy  Stawku , w pobliżu Ławki Przyjaciółek. Zapraszamy.