Wtorek - Piątek: 9:00 - 16:00
Niedziela: 14:00 - 18:00

Muzeum Regionalne w Słupcy
ul. Warszawska 53
62-400 Słupca  
telefon: : 63 275 26 40

Partnerzy
Wydarzenia > aktualności
Koncert Antoniny Krzysztoń z okazji XXI Dnia Papieskiego

„Nie lękajcie się”. To hasło tegorocznych obchodów XXI Dnia Papieskiego w Polsce. Te niezwykłe wtedy i bardzo aktualne dzisiaj słowa wypowiedział  Papież Jan Paweł II w Rzymie na Placu Św. Piotra w  dniu 22 października 1978r. podczas  Mszy Św.  inaugurującej Jego Wielki Pontyfikat. Było to 43 lata temu.
 „Dzisiaj często człowiek nie wie, co kryje się w jego wnętrzu, w głębokości jego duszy i serca. Tak często niepewny sensu życia na tej ziemi i ogarnięty zwątpieniem, które zamienia się w rozpacz. Pozwólcie więc, proszę was, błagam was z pokorą i zaufaniem! Pozwólcie Chrystusowi mówić do człowieka! On jeden ma słowa życia, tak, życia wiecznego  Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju.”

Z okazji  XXI Dnia Papieskiego Burmistrz miasta Słupcy  i Muzeum Regionalne w Słupcy zapraszają na koncert: „POMIMO WSZYSTKO.TAK” , który będzie wyjątkowym przeżyciem nie tylko w sferze artystycznej, ale (mamy nadzieję) i duchowej.  Gościć będziemy bowiem charyzmatyczną, o wyjątkowym głosie artystkę Antoninę  Krzysztoń, która swoją interpretacją, muzyką i umiejętnością skupiania uwagi na rzeczach istotnych wypełni  przestrzeń w naszej świątyni. Koncert odbędzie się w dniu 10 października w słupeckiej farze o godz. 20.00. Artystce towarzyszyć będzie  Marcin Majerczyk  znakomity gitarzysta, akompaniator, aranżerem jej utworów, z którym współpracuje od wielu lat.  
Wybitna pieśniarka, kompozytorka, autorka tekstów. Pierwsze kasety magnetofonowe wydawała w drugim obiegu, w wydawnictwach podziemnych: CDN, Nowa, Solidarność Wielkopolska. W 1983 r. wygrała Krakowski Studencki Festiwal oraz zdobyła główną nagrodę FAMA. Uznała wygraną za znak i potwierdzenie, że to jest jej droga.  ”Moim powołaniem, jest śpiewanie dla wszystkich. Bez podziałów”. W  swojej twórczości stara się szukać tego, co łączy i nie ocenia, zaprasza do rozważań, do zadumy i dialogu. Inspirują  ją różne gatunki muzyki. Kocha folk. Od ponad 30 lat koncertuje, pisze, wydaje płyty realizuje liczne projekty  współpracując z wieloma wybitnymi muzykami. Jej dorobkiem są słuchacze, których oczarowuje i niezmiennie zachwyca „(...) poszukując ukrytego sensu rzeczy, stara  się wyrazić rzeczywistość niewysłowioną, bo  czyż to nie w sferze religii człowiek zadaje najważniejsze pytania osobiste i poszukuje ostatecznych odpowiedzi egzystencjalnych?”). Jej twórczość prowadzi  do „owego bezmiernego Oceanu piękna, gdzie zachwyt staje się podziwem, upojeniem, niewymowną radością” (Jan Paweł  2 w Liście do Artystów 1999r.)
Przypominamy także o istotnym wymiarze Dnia Papieskiego, którym jest jego aspekt charytatywny. Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia – organizuje  tego dnia publiczną zbiórka pieniędzy. Zebrane w ten sposób środki przeznaczone są na fundusz stypendialny Fundacji, która przyznaje stypendia uzdolnionym młodym ludziom pochodzącym z wiosek i małych miast. W ten sposób każdy może włączyć się w budowę „żywego pomnika” św. Jana Pawła II, jakim nazywani są stypendyści Fundacji. Można będzie to uczynić także podczas koncertu. Dzielmy się miłością...bo warto.
Uwaga: koncert w reżimie sanitarnym (obowiązkowe maseczki zakrywające usta i nos i dezynfekcja rąk).
Zapraszamy.
Beata Czerniak
Muzeum Regionalne w Słupcy

www. facebook.com/muzeumslupca